Gabi

Gabi pracuje ako lektorka anglického jazyka. Je veľmi obľúbenou lektorkou, keďže ku každému študentovi pristupuje veľmi individuálne vzhľadom k jeho schopnostiam, záujmom a potrebám. Taktiež je veľmi priateľská a otvorená. Lektorkou v tíme EiE sa stala v septembri 2014, tesne po ukončení štúdia anglického jazyka v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Keďže Gabi pochádza z pod Tatier, vo voľnom čase rada chodí na turistiku s priateľmi a čas trávi so svojou rodinou. Motto: Everything happens for a reason.

Leave a Reply

Your email address will not be published.