Kurzy

Home / Kurzy

Kurzy pre dospelých

Kurz angličtiny je určený pre dospelých ľudí, a časovo je koncipovaný tak aby nezasahoval do pracovných povinností klientov.

Zobraziť kurzy

Kurzy pre deti a mládež

Tieto kurzy sú určené pre deti základných škôl. Sú vedené zábavnou formou tak, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k angličtine a nemali zbytočný strach z jej používania.

Zobraziť kurzy

Kurzy pre firmy

Kurzy angličtiny Business sú určené pre jednotlivcov a skupinky, ktoré pociťujú potrebu zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti v obchodnej angličtine.

Zobraziť kurzy