Začiatočníci A1

A1 – úplní začiatočníci, bez predchádzajúcich skúseností s jazykom. Tento kurz je určený pre študentov bez predchádzajúcich skúseností s anglickým jazykom. V kurze využívame učebnice Cambridge - Face 2 Face Elementary. Dosiahnuť úroveň A1 trvá obdobie cca 70 vyučovacích hodín, respektíve je to 1. - 6. lekcia z učebnice. Po absolvovaní úrovne, účastník kurzu zvláda základné pozdravy a zoznamovacie frázy, slovesá to be, have got, prítomný čas - present simple, sloveso to be v minulom čase, minulý čas od pravidelných a nepravidelných slovies, a obmedzené množstvo slovnej zásoby.

Cena:

156 €

Počet hodín:

24 x 45 min.

Dni výučby:

Ut 16:30 - 18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

12-09-2023

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.