Lucka

Lektoka anglického jazyka

Lucka je našou lektorkou anglického jazyka. Do tímu EIE sa pridala v septembri 2015. Je absolventkou Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Štúdiom anglického jazyka, s nemalým dôrazom na britskú a americkú literatúru, si Lucka splnila jeden zo svojich veľkých snov. Má veľkú chuť učiť sa novým veciam a stále sa zlepšovať a zdokonalovať vo svojej profesii. Vo voľnom čase ju vystihujú najmä slová: Family and Friends -oriented, Pet-friendly and Bookworm. Luckine motto je: "Do the best you can. Whatever happens"

Kontaktujte ma

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.