Evka

Lektork nemeckého a anglického jazyka

Evka je naša lektorka anglického a nemeckého jazyka. Spolupracuje s nami od roku 2010. Popri tom pracuje ako učiteľka angličtiny na strednej škole a príležitostne ako prekladateľka textov z angličtiny či z nemčiny. Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a matematiky na Fakulte prírodných vied a Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štátnu skúšku z nemeckého jazyka zložila ešte počas strednej školy, takže cudzím jazykom sa intenzívne venuje od strednej školy. Medzi jej záľuby patrí najmä cestovanie s rodinou a rada rozvíja svoj rozhľad čítaním časopisov s cestopisnou a historickou tematikou.

Kontaktujte ma

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.