Mierne pokročilí – B1+

B1+ – úroveň mierne pokročilých 2. Kurz je vhodný pre študentov, ktorí zvládli úroveň Elementary, a prvú časť kurzu B1 - mierne pokročilí. Študent by mal mať prehĺbené vedomosti a mal by vedieť kombinovať medzi prítomným časom jednoduchým či priebehovým, minulým časom jednoduchým a budúcim časom jednoduchým. Mal by ovládať minulý čas priebehový – past continuous. Taktiež by mal ovládať základnú slovnú zásobu, rôzne frázy z pracovného prostredia. Dosiahnuť úroveň B1 trvá cca 12 mesiacov, alebo 140 vyučovacích hodín. Toto obdobie je rozdelené do viacerých kurzov pre mierne pokročilých. V kurze pre mierne pokročilých 2 využívame učebnice Cambridge - Face to Face Pre-Intermediate a zameriavame sa na 7-12 lekciu z tejto učebnice. Po absolvovaní kurzu B1 účastník prehĺbi znalosti budúceho času, plus doplní o might, will be able to, a ďalšie frázy využívajúce sa na tvorbu budúceho času. Taktiež sa prehlbujú znalosti telefonickej komunikácie, či učia sa frázy ako riešiť sťažnosti či žiadosti pri rôznych príležitostiach. Taktiež sa prehlbuje znalosť predprítomného času – present perfect. Účastník taktiež ovláda využitie modálnych slovies.

Cena:

312 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Ut a Št 16:30-18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

12-09-2023

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.