Mierne pokročilí – B1

B1 – úroveň mierne pokročilých, ktorí už absolvovali úroveň A2. Kurz je vhodný pre študentov, ktorí zvládli úroveň Elementary. Študent by mal ovládať základné pozdravy a zoznamovacie frázy, slovesá to be, have got, prítomný čas - present simple, sloveso to be v minulom čase, minulý čas od pravidelných a nepravidelných slovies, prítomný čas priebehový, budúci čas a základy predprítomného času. Dosiahnuť úroveň B1 trvá cca 12 mesiacov, alebo 140 vyučovacích hodín. Toto obdobie je rozdelené do viacerých kurzov pre mierne pokročilých. V kurze pre mierne pokročilých 1 využívame učebnice Cambridge - Face to Face Pre-Intermediate a zameriavame sa na 1-6 lekciu z tejto učebnice. Po absolvovaní kurzu účastník prehĺbi vedomosti a vie kombinovať medzi prítomným časom jednoduchým či priebehovým, minulým časom jednoduchým a budúcim časom jednoduchým. Učí sa minulý čas priebehový – past continuous. Taktiež prehĺbi znalosť slovnej zásoby a rôznych fráz z pracovného prostredia.

Cena:

156 €

Počet hodín:

24 x 45 min.

Dni výučby:

Po 16:30 - 18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

14-09-2023

Lektor :

Zuzka D.

Otázky

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.