Konverzácia D2

Dosiahnuť úroveň D2 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Kurz angličtiny Conversation je zameraný na zlepšenie Vašich komunikačných schopností, so zameraním na počúvanie a rozprávanie v anglickom jazyku. Výučba je podporovaná modelovými situáciami, s ktorými sa môžete stretnúť počas bežného života a taktiež výučbou správnych zásad prezentovania v anglickom jazyku. Z gramatického hľadiska, po dokončení tohto kurzu účastník používa budúci čas priebehový – future continuous. Znova sa učia frázy využiteľné pri pracovných stretnutiach a diskusiách. Prehlbuje sa znalosť a využitie modálnych slovies. Účastník vie rozdiel a taktiež využitie present perfect simple – present perfect continuous. Študent vie riešiť pracovné problémy aj telefonicky.

Cena:

96 €

Počet hodín:

24 x 45 min.

Dni výučby:

Pon 18:00 - 19:30

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

16-12-2019

Lektor :

Gabi

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.