Miro

Miro je učiteľom nemeckého a anglického jazyka. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD. Ako lektor nemeckého jazyka u nás Miro pôsobí od roku 2012. Vo svojej práci sa zameriava na počúvanie s porozumením v cudzom jazyku, ktoré považuje za najdôležitejšie, pri rýchlom sa naučení jazyka.  Miro je taktiež autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc.

Vo svojom voľnom čase veľa športuje a venuje sa spoločenskému tancu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.