Lucka

Lucka je našou lektorkou anglického jazyka. Do tímu EIE sa pridala v septembri 2015. Je absolventkou Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Štúdiom anglického jazyka, s nemalým dôrazom na britskú a americkú literatúru, si Lucka splnila jeden zo svojich veľkých snov. Má veľkú chuť učiť sa novým veciam a stále sa zlepšovať a zdokonalovať vo svojej profesii.

Vo voľnom čase ju vystihujú najmä slová: Family and Friends -oriented, Pet-friendly and Bookworm. Luckine motto je: „Do the best you can. Whatever happens“

Leave a Reply

Your email address will not be published.