Evka

Evka je naša lektorka anglického a nemeckého jazyka. Spolupracuje s nami od roku 2010. Popri tom pracuje ako učiteľka angličtiny na strednej škole a príležitostne ako prekladateľka textov z angličtiny či z nemčiny. Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a matematiky na Fakulte prírodných vied a Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štátnu skúšku z nemeckého jazyka zložila ešte počas strednej školy, takže cudzím jazykom sa intenzívne venuje od strednej školy.

Medzi jej záľuby patrí najmä cestovanie s rodinou a rada rozvíja svoj rozhľad čítaním časopisov s cestopisnou a historickou tematikou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.