Mon 17:30 - 19:00

Home / Mon 17:30 - 19:00

Slovak for foreigners 1

Dátum kurzu: 12.09.2022
Cena: 132 €
Počet hodín: 24 x 45 min.
Dni a časy výučby: Mon 17:30 - 19:00

ČÍTAŤ VIAC