Začiatočníci A2

A2 – začiatočníci, ktorí absolvovali kurz A1. Dosiahnuť úroveň A2 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Po absolvovaní tohto kurzu účastník zvláda minulý čas – past simple, sloveso to be v minulom čase, tvorbu pravidelných slovies v minulom čase a všetky základné nepravidelné slovesá. Prehlbuje sa slovná zásoba a účastník sa učí komunikáciu v reštaurácii či navigáciu na ulici. Študent ovláda aj porovnávanie.

Cena:

180 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Po a St 18:00 - 19:30

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

07-10-2019

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.