Začiatočníci 2

A2 – začiatočníci. Kurz je určený pre študentov, ktorí už majú aspoň čiastočné skúseností s anglickým jazykom, resp. absolvovali kurz A1. Študenti by mali ovládať základné pozdravy a zoznamovacie frázy, slovesá to be, have got, prítomný čas - present simple, sloveso to be v minulom čase, minulý čas od pravidelných a nepravidelných slovies, a obmedzené množstvo slovnej zásoby. Dosiahnuť celú úroveň A2 trvá cca 6 mesiacov, respektíve 70 vyučovacích hodín. V kurze využívame učebnice Cambridge - Face 2 Face Elementary -  a kurz A2 zahŕňa 7 - 12 lekciu z tejto učebnice. Po absolvovaní účastník zvláda minulý čas jednoduchý s pravideľnými a nepravideľnými slovesami, prítomný čas priebehový – present continuous, a zvláda základné frázy z pracovného prostredia, ako napr. aj telefonickú komunikáciu. Taktiež ovláda budúci čas, pomocou will aj to be + going to. V tomto kurze je študent uvedený aj do predprítomného času jednoduchého – present perfect, a taktiež ovláda základné frázy využiteľné na letisku pri cestovaní.

Cena:

264 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Ut a Št 16:30-18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

03-10-2022

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.