Začiatočníci A2

A2 – začiatočníci. Kurz je určený pre študentov, ktorí už majú skúseností s anglickým jazykom, resp. absolvovali kurz A1. Študenti by mali mať zvládnutý prítomný čas jednoduchý, present simple, a v tomto kurze začnú minulý čas jednoduchý - past simple, a tiež nepravideľné slovesá. Dosiahnuť úroveň A2 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Po absolvovaní účastník zvláda základné pozdravy a zoznamovacie frázy, slovesá to be, have got, prítomný čas - present simple, s obmedzeným množstvom slovies a slovnej zásoby, ďalej minulý čas jednoduchý s pravideľnými a nepravideľnými slovesami...a pod.

Cena:

216 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Po a St 16:30-18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

05-10-2020

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.