Pokročilí C3

Dosiahnuť úroveň C3 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Po dokončení tohto kurzu by účastník mal ovládať trpný rod a jeho využitie v predprítomnom čase jednoduchom. Taktiež prehlbuje znalosti časov : Present perfect continuous, Past perfect. Ovláda ďalšie frazálne slovesá a frázy z rôznych oblastí. Učí sa aj využitie tretej podmienky – third conditional. Vo všeobecnosti, po absolvovaní tejto úrovne je študent samostatný a vie komunikovať všetky základné veci písomnou aj ústnou formou.

Cena:

90 €

Počet hodín:

24 x 45 min.

Dni výučby:

Št 18:00 - 19:30

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

22-01-2020

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.