Pokročilí 1

B1+ – úroveň stredne pokročilých, ktorí úspešne absolvovali úroveň B1. Kurz je vhodný pre študentov, ktorí zvládli úroveň Pre-Intermediate. Študent by mal mať znalosti budúceho času, vrátane modálnych slovies might, will be able to, a taktiež ovládať ďalšie frázy využívajúce sa na tvorbu budúceho času. Taktiež by študent mal zvládať frázy využívajúce sa pri telefonickej komunikácie, či frázy ako riešiť sťažnosti či žiadosti pri rôznych príležitostiach. Študent rovnako ovláda predprítomný čas – present perfect a využitie modálnych slovies. Dosiahnuť úroveň B1+  trvá cca 12 mesiacov, alebo 140 vyučovacích hodín. Toto obdobie je rozdelené do viacerých kurzov pre stredne pokročilých. V kurze pre stredne pokročilých 1 využívame učebnice Cambridge - Face to Face Intermediate a zameriavame sa na 1-6 lekciu z tejto učebnice. Po absolvovaní tohto kurzu účastník utvrdzuje vedomosti všetkých doposiaľ naučených časov, ich použitie, i tvorbu kladných a záporných viet, i otázok. Prehlbuje sa znalosť a využitie modálnych slovies. Učí sa využitie predprítomného času priebehového – present perfect continuous. Učí sa slovnú zásobu a frázy z viacerých oblastí.

Cena:

216 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Po a St 18:00-19:30

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

13-09-2021

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.