Vyššie pokročilí D1

Dosiahnuť úroveň D1 trvá obdobie cca 48 vyučovacích hodín. Tento kurz je zameraný na zlepšenie Vašich komunikačných schopností, so zameraním na počúvanie a rozprávanie v anglickom jazyku. Výučba je podporovaná modelovými situáciami, s ktorými sa môžete stretnúť počas bežného života a taktiež výučbou správnych zásad prezentovania v anglickom jazyku. Z gramatickej stránky, po dokončení tohto kurzu účastník prehĺbi svoje jazykové zručnosti a zopakuje si všetky doposiaľ prejdené časy a taktiež použitie trpného rodu. Učí sa správne spájanie slovies – verb patterns. Taktiež sa učia frázy využiteľné pri diskusiách, ako súhlasiť, či slušne odmietnuť. Prehlbuje sa znalosť druhej a tretej podmienky. Učí sa využitie present perfect continuous a ďalších frazálnych slovies. Taktiež sa učia podmieňovacie a odporovacie spojky.

Cena:

180 €

Počet hodín:

24 x 45 min.

Dni výučby:

Po 16:30 - 18:00

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

09-09-2019

Lektor :

Alex

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.