Vyššie pokročilí 1

B2 – úroveň vyššie pokročilých, ktorí úspešne absolvovali úroveň B1+. Kurz je vhodný pre študentov, ktorí zvládli úroveň Intermediate. Študent by mal mať znalosti budúceho času, vrátane modálnych slovies might, will be able to, a taktiež ovládať ďalšie frázy využívajúce sa na tvorbu budúceho času. Taktiež by študent mal zvládať frázy využívajúce sa pri telefonickej komunikácie, či frázy ako riešiť sťažnosti či žiadosti pri rôznych príležitostiach. Študent rovnako ovláda predprítomný čas – present perfect a využitie modálnych slovies. Študent by mal poznať využitie predprítomného času priebehového – present perfect continuous, a plynuje ovládať slovnú zásobu a frázy z viacerých oblastí. Dosiahnuť úroveň B2  trvá cca 12 mesiacov, alebo 140 vyučovacích hodín. Toto obdobie je rozdelené do viacerých kurzov pre vyššie pokročilých. Tento kurz je zameraný na zlepšenie Vašich komunikačných schopností, so zameraním na počúvanie a rozprávanie v anglickom jazyku. Výučba je podporovaná modelovými situáciami, s ktorými sa môžete stretnúť počas bežného života a taktiež výučbou správnych zásad prezentovania v anglickom jazyku. Z gramatickej stránky, po dokončení tohto kurzu účastník prehĺbi svoje jazykové zručnosti a zopakuje si všetky doposiaľ prejdené časy a taktiež použitie trpného rodu. Učí sa správne spájanie slovies – verb patterns. Taktiež sa učia frázy využiteľné pri diskusiách, ako súhlasiť, či slušne odmietnuť. Prehlbuje sa znalosť druhej a tretej podmienky. Učí sa využitie present perfect continuous a ďalších frazálnych slovies. Taktiež sa učia podmieňovacie a odporovacie spojky.

Cena:

264 €

Počet hodín:

48 x 45 min.

Dni výučby:

Pon a Str 18:00 - 19:30

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

03-10-2022

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.