Intenzívny kurz AJ pre začiatočníkov

Ak potrebujete získať základy anglického jazyka v krátkom čase, tento kurz je priamo pre Vás. Tento kurz bude prebiehať od pondelka do štvrtka, po 4 vyučovacie hodiny denne. Za obdobie dvoch mesiacov, resp. 128 vyučovacích hodín, budete schopní rozumieť a povedať základné frázy. Z gramatického hľadiska budete zvládať prítomný čas jednoduchý i priebehový,  minulý čas – past simple, sloveso to be v minulom čase, tvorbu pravidelných slovies v minulom čase a všetky základné nepravidelné slovesá. A určite budete oboznámení s používaním budúceho času pri tvorbe Vašej prvej konverzácie v anglickom jazyku.

Cena:

448 €

Počet hodín:

128

Počet žiakov:

6

Začiatok kurzu:

09-09-2019

Lektor :

Zatiaľ nepriradený lektor

Otázky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti Jazyková škola English is Easy, s.r.o. pre marketingové účely a pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu office@eie.sk.